Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

Formål

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby tiltaksdeltakeren arbeid som bidrar til å utvikle ressurser gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Innhold

Ved Aksis Pluss vil arbeidssøker møte en veileder som kartlegger den enkeltes kompetanse, ressurser og interesser i forhold til muligheter i arbeidslivet. Den første tiden vil være en generell avklarings- og utprøvingsfase.

Aksis Pluss tilbyr bl.a:

  • Arbeidslivskompetanse – kunnskap om arbeidslivets skrevne og uskrevne regler
  • Tilrettelagt arbeid innenfor gitte rammer og arbeidsoppgaver
  • Individuell opplæring i trygge omgivelser
  • Mulighet for å utvikle personlige ressurser ved internt og /eller eksternt arbeid
  • Råd om kosthold og ernæring samt tilbud om fysisk aktivitet
  • Tilbud om fast ansettelse etter endt prøvetid

Hvem er tiltaket for?

Tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven og som har behov for spesiell tilrettelegging samt tett oppfølging.

Arbeidssøker må være motivert for arbeid, ha god sosial fungering og arbeidsevne til å produsere varer/tjenester for et marked.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, men har en øvre aldersgrense på 67 år. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Kine Lilleeng

Avd leder/teamleder VTA  

 

416 39 445

kine.lilleeng@aksis.no

Les mer om våre andre arbeidsmarkedstiltak

Avklaring >

Oppfølgning >

Arbeidsforberedende trening >