Våre ansatte

Våre verdier står sentralt i vårt arbeid: Respekt, Kompetent og Tilstede

Veiledere

Linda Martinsen

Fagsjef  

 

472 77 245

linda.martinsen@aksis.no

Trine-Benedicte Arnesen

Teamleder/Veileder  

 

997 98 534

trine-b.arnesen@aksis.no

Heidi Haugen

Veileder  

 

979 95 861

heidi.haugen@aksis.no

Kontaktperson

Bjørn Christian Ernstsen

Teamleder/Veileder  

 

951 55 385

bjorn.christian.ernstsen@aksis.no

Lise Beate Mikalsen

Teamleder AFT

 

950 55 895

lise.beate.mikalsen@aksis.no

Jan Steve Jensen-Dyrstad

Veileder

 

911 42 667

jan-steve.jensen@aksis.no

Marit Karlsen

Veileder  

 

922 22 583

marit.karlsen@aksis.no

Barbro Bakkehaug

Veileder  

 

901 47 652

barbro.bakkehaug@aksis.no

Siv A. Kristiansen

Veileder  

 

905 57 577

siv.kristiansen@aksis.no

Linda Flage Nilsen

Veileder  

 

979 95 864

linda.flage.nilsen@aksis.no

Linda Daniloff

Veileder  

 

402 01 059

linda.daniloff@aksis.no

Camilla Masvik

Jobbveileder Alta Omsorgssenter   979 71 939 mailto:Camilla.masvik@aksis.no

Aksis Pluss

Kine Lilleeng

Avdelingsleder

 

416 39 445

kine.lilleeng@aksis.no

Britt-Eva Steine

Veileder  

 

991 59 425

britt-eva.steine@aksis.no

Jan Kåre Vik

Produksjonsleder

 

478 78 490

jan.kare.vik@aksis.no

Hans-Olav Hansen

Arbeidsleder  

 

950 76 665

hans-olav.hansen@aksis.no

Arnfinn Jensen

Arbeidsleder  

 

482 90 598

arnfinn.jensen@aksis.no

Sissel Pedersen

Arbeidsleder  

 

412 16 471

sissel.pedersen@aksis.no

Aksis MIA

Ella Fjellheim

Avdelingsleder
 

479 06 260

ella.fjellheim@aksis.no

Espen Sokollek

Arbeidsleder  

 

947 89 775

espen.sokollek@aksis.no

Lene Berg

Arbeidsleder  

 

997 94 291

lene.berg@aksis.no

Ellen Thomassen

Arbeidsleder  

 

412 89 824

ellen.thomassen@aksis.no

Sigrid Johanne Bang

Arbeidsleder  

 

979 95 863

sigrid.johanne.bang@aksis.no

Regine Berg Knudsen

Arbeidsleder  

 

992 99 406

regine@aksis.no

Aksis Loppa

Hanne Seljevoll

Arbeidsleder  

 

993 81 491

hanne.seljevoll@aksis.no

Aksis Hammerfest

Connie Villemo Nilsen

Veileder

 

474 18 476 

connie.nilsen@aksis.no

Ingrid Jansen

Veileder

 

986 87 933

ingrid.jansen@aksis.no

Aksis Hasvik

Trond Olsen

Arbeidsleder  

 

908 00 513

trond.olsen@aksis.no

Sara From

Veileder 

 

994 17 596

sara.from@aksis.no

Aksis Lakselv

Mie Brynjulfsen

Veileder 

 

943 79 108

mie.brynjulfsen@aksis.no

Eirin Isaksen

Veilder  

 

958 79 399

Eirin.Isaksen@aksis.no

 

 

Driftsavdeling

Trine Thomassen

Driftsleder/Avdelingsleder  

 

454 92 262

trine.thomassen@aksis.no

Heljar Killi

Arbeidsleder  

 

916 49 128

heljar.killi@aksis.no

Rudolf Hansen

Arbeidsleder  

 

416 95 893

rudolf.hansen@aksis.no

Elna Tangen

Arbeidsleder  

 

906 48 459

elna.tangen@aksis.no

Administrasjon

Steinar Karlstrøm

Administrerende direktør  

 

977 61 960

steinar.karlstrom@aksis.no

Tommy Bjørnfeld

Økonomisjef  

 

970 09 413

tommy.bjornfeld@aksis.no

Knut Morten Gurandsrud

Personal / controller 

 

416 44 102

knut-morten.gurandsrud@aksis.no