Din bedrift kan få ekspertbistand finansiert av Nav 

Når tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte ikke fører fram, kan din bedrift søke ekspertbistand for å få en vurdering av muligheter og begrensninger for arbeidstakeren og/eller arbeidsplassen. Hver enkelt sak kan støttes med inntil kr 20 000.

 

Har du en ansatt som er sykmeldt, eller har vært sykmeldt? Eller en ansatt som har utfordringer med å mestre jobben sin?

Vår ekspert skal hjelpe bedriften og arbeidstakeren med å avklare situasjonen og bidra til å finne løsning. 

Ta kontakt dersom du har behov for mer informasjon eller vil drøfte din sak.

Når kan Ekspertbistand brukes?

 • Når en ansatt har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær
 • Du og din ansatt har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, for eksempel gjennom oppfølging og tilrettelegging, eller ved hjelp fra bedriftshelsetjenesten som din virksomhet har avtale med.
 • Når du, din ansatt og NAV er enige om at ekspertbistand er et fornuftig virkemiddel

Ekspertbistand er for arbeidstakere med arbeidsgiver, men som har utfordringer med å stå i arbeid. 

Aksis 

 • Er godkjent leverandør av Ekspertbistand
 • Har lang erfaring fra å bistå med kartlegging og i sykefraværssaker, for å finne gode løsninger for jobb
 • Har avtale med fysioterapeut som kan gjennomføre arbeidsplasskartlegging og bidra til tilrettelegging
 • Tilbyr karriereveiledning og veiledning i forhold til muligheter på arbeidsmarkedet i tilfeller hvor karriereomstilling kan være aktuelt
 • Har et et stort nettverk av bedrifter vi samarbeider med, hvis det er aktuelt med utprøving i annen jobb
 • Utarbeider rapport til arbeidsgiver og arbeidstaker om årsak til sykefravær, med forslag til tiltak for tilbakeføring til arbeid (eller karriereomstilling).

Hvordan går man frem?

 • Arbeidsgiver og ansatt er enig i at Ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak
 • Arbeidsgiver har dialog med NAV arbeidslivssenter som godkjenner vilkår for søknad
 • Arbeidsgiver søker om Ekspertbistand fra Aksis gjennom Altinn
 • Aksis møter ansatt og arbeidsgiver og lager en plan for samarbeidet
 • Plan for perioden gjennomføres sammen med ansatt, arbeidsgiver og andre naturlige involverte
 • Vi avtaler konkrete tiltak som skal følges opp av ansatt og arbeidsgiver
 • Vi hjelper arbeidsgiver, som søker om refusjon av utgifter knyttet til bruk av Ekspertbistand

Årsakene til hvorfor det er så mange sykemeldte i Norge er mange og komplekse, ifølge Fafo-forsker Lise Lien. Det er også slik at vi mennesker er forskjellige, noen tåler visse type belastninger bedre enn andre, og det vil også variere hvordan man håndterer de belastningene man utsettes for. 

Som nærmeste leder kjenner du kanskje på “tidsklemma” i forhold til å få nok tid til å følge opp den sykmeldte. Vår ekspert har lang erfaring med å finne gode løsninger slik at den ansatte kan komme tilbake i jobb eller i karriereomstilling der det er aktuelt. 

Vi er en nøytral og støttende veileder for begge parter, og har lang erfaring med å forstå utfordrende situasjoner. Ring oss i dag. 

 

Ta kontakt dersom du har behov for mer informasjon eller vil drøfte din sak.

Trine Arnesen

Veileder ekspertbistand
997 98 534

trine-b.arnesen@aksis.no