Karriereveiledning

På linkene under kan du finne informasjon om verktøy og metoder innen karriereveiledning.

Karriereverktøy

Karriereverktøy er en profesjonell verktøykasse for karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse. Karriereverktøy inneholder ulike deler du kan bruke etter behov, og er godt egnet til å gjennomføre realistiske yrkesvalg. Verktøyet brukes også for å kartlegge og utvikle den karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre jobb, karriere og endringer i arbeidsmarkedet i et langsiktig perspektiv.

Gå til Karriereverktøy

InFlow24 innlogging

InFlow24 er et online interessekartleggingsverktøy som brukes som grunnlag for karriereveiledning og arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv, og inkluderer hele 24-timersmennesket. Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Fokuset er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter. Kartleggingen har som mål å synliggjøre nye muligheter i jobb, studier og fritid, og kan senere brukes i medarbeidersamtaler, CV og jobbintervju.

Gå til InFlow24

Jobpics

Jobpics er et billedbasert interesseverktøy som består av 187 bildekort. Det kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for dem som har begrenset erfaring fra arbeidslivet, personer med lese- og skrivevansker, flerkulturelle med mangelfulle norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet. Verktøyet er et godt utgangspunkt for samtale rundt yrkes- og utdanningsmuligheter. Det er ikke en digital ressurs, men må utføres i samarbeid med din veileder. 

Gå til Jobpics

Jobbkompasset

Hvis du er usikker på hva du vil bli kan Jobbkompasset være et nyttig verktøy. Du velger et område du er interessert i og så hjelper verktøyet deg å finne yrker som passer. Det viser også en geografisk oversikt over hvilke bedrifter som er i området du ønsker jobb. 

Gå til Jobbkompasset

Hjelpeverktøy kartlegging

Karrieresenteret i Telemark har utviklet en nettside som vi benytter som et kartleggingsverktøy i karrieveildeningen. Verktøyet brukes helt eller delvis i samarbeid med veileder. Det vil gi deg nyttig selvinnsikt som du kan bruke i forbindelse med valg av utdanning/yrke eller i jobbsøkerprosessen. 

Gå til Skjemaet for kartlegging

Udanningstest

Forenklet test  som kan gi tips til hvilken utdanning du kan velge.

Gå til utdanningstest

Skjema for kartlegging av kompetanse

Her er et enkelt skjema som gir deg oversikt over din kompetanse.
Skjemaet brukes i samråd med din veileder.

Gå til skjema for kartlegging av kompetanse