Grunnleggende ferdigheter – læringsressurser

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Aksis benytter blant annet Kompetanse Norge sine kartleggingsverktøy for grunnleggende ferdigheter.

Kartleggingsverktøy

Ved hjelp av disse testene kan du få en pekepinn på dine grunnleggende ferdigheter. Resultat av testene gir også tips og råd for utvikling. Din veileder i Aksis vil gi informasjon om individuell hjelp og veiledning ved behov.

Lesetesten 

Dette er en ti minutters lesetest som kan gi deg en forståelse av hvor godt du leser. Se her for mer informasjon. 

Gå til lesetesten

Regnetesten 

Dette er en kort regnetest som kan gi deg en forståelse av dine regneferdigheter. Se her for mer informasjon.

Gå til Regnetesten

Digitaltesten 

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av ditt nivå innen digitale ferdigheter. Testen har to deler, en innledende del og en hoveddel. Resultatet på din innledende del bestemmer om du får en lettere eller vanskeligere hoveddel. Sluttresultatet viser ditt samlede nivå basert på læringsmål for grunnleggende digitale ferdigheter.

Gå til Digitaltesten

Muntligtesten 

Dette er en kort test som kan gi deg en forståelse av hvor god du er til å tale, lytte og kommunisere muntlig.

Gå til Muntligtesten

Mer omfattende kartlegging

For mer omfattende kartlegging bruker Aksis Netped sine verktøy Rådgiveren og Veilederen. Rådgiveren og Veilederen er screeningstester som krever at instruktøren er sertifisert, og Aksis følger Nedpeds anbefaling om at systemet brukes av personer med nødvendig pedagogisk bakgrunn. Disse verktøyene krever brukernavn og passord, som du får av din veileder.

Rådgiveren 

Rådgiveren er et komplett helhetlig kartleggings- og rådgivningssystem for å kartlegge fagnivå i norsk, engelsk og matematikk hos elever fra 10 år til og med voksne. Kartleggingen kan avdekke eventuelle lærevansker, og er spesielt designet for å gi de riktigste rammer for testing av personer med ulike vansker, som f.eks ADHD, angst, og lese- og skrivevansker. Innlogging til Rådgiveren 

Gå til Rådgiveren

Veilederen Basis 

For minoritetsspråklige deltakere brukes Veilederen Basis som er en nettbasert pedagogisk test som kartlegger grunnleggende ferdigheter innen norsk, matematikk og samfunnskunnskap. Veilederen Basis måler fra nivå A1 til og med B1, og gir en beskrivelse av ferdigheter som man kan forvente på det aktuelle nivået. 

Gå til Veilederen