Aksis er brobygger mellom folk som ønsker arbeid og næringslivet

Vi er gode på oppfølging og har stor kompetanse på metoder for å få folk i arbeid. Gjennom våre gode samarbeidspartnere i næringslivet bidrar vi sammen til økt arbeidskraft i lokalsamfunnet. Vi vet at næringslivet ønsker kvalifiserte, pålitelige mennesker i arbeid, og mange bedrifter er bevist sitt samfunnsansvar. Et samarbeid med Aksis er et konkret tiltak, der behov for arbeidskraft og ønsket om å ta samfunnsansvar underbygger hverandre.

Ekspertbistand

Bedrifter kan som en del av IA – avtalen, få ekspertbistand finansiert av Nav. Aksis er kvalifisert og tilbyr hjelp til alle bedrifter. Mer info på nav.no 

Ringer i vannet

Ringer i Vannet er NHOs satsing på å gi samfunnsbevisste bedrifter trygg rekruttering av kandidater som på egen hånd vil ha problemer med å få en jobb. Prosjektet er samtidig et viktig bidrag til å nå IA-avtalens delmål 2. med å øke sysselsettingen av personer med redusert arbeidsevne. Ønsker din bedrift en trygg rekruttering ta kontakt oss her.