Aksis er brobygger mellom folk som ønsker arbeid og næringslivet

Vi er gode på oppfølging og har stor kompetanse på metoder for å få folk i arbeid. Gjennom våre gode samarbeidspartnere i næringslivet bidrar vi sammen til økt arbeidskraft i lokalsamfunnet. Vi vet at næringslivet ønsker kvalifiserte, pålitelige mennesker i arbeid, og mange bedrifter er bevist sitt samfunnsansvar. Et samarbeid med Aksis er et konkret tiltak, der behov for arbeidskraft og ønsket om å ta samfunnsansvar underbygger hverandre.

Ekspertbistand

Bedrifter kan som en del av IA – avtalen, få ekspertbistand finansiert av Nav. Aksis er kvalifisert og tilbyr hjelp til alle bedrifter. For mer info ring Trine, tlf 997 98 534 eller klikk på nav.no 

Trine Arnesen
Trine ArnesenTeamleder

Ringer i vannet

Ringer i Vannet er NHOs satsing på å gi samfunnsbevisste bedrifter trygg rekruttering av kandidater som på egen hånd vil ha problemer med å få en jobb. Prosjektet er samtidig et viktig bidrag til å nå IA-avtalens delmål 2. med å øke sysselsettingen av personer med redusert arbeidsevne. Ønsker din bedrift en trygg rekruttering ta kontakt med Ingrid Jansen (Alta) tlf 986 87 933 eller Maria Opdahl (Hammerfest) tlf 943 73 539