Avviksskjema

Tidspunkt

Sted

Beskrivelse av avviket

Kontaktinformasjon til innsender av avviket, dersom avviket ikke er anonymt

Navn

Epost

Telefonnummer

Formål med rutinen er å motivere til kontinuerlige forbedringer, håndtere avvik for å finne løsninger og hindre gjentakelser.

Et avvik kan også være en klage eller et forbedringsforslag.

Det skal gis tilbakemelding til den som har sendt avvik så snart som praktisk mulig, senest innen 2 uker dersom avsender ikke er anonym.

Avvik skal behandles på lavest mulig nivå, men om nødvendig skal avviket videresendes tjenestevei. Avvik kan også rettes til verneombud og AMU.

Den som ønsker å skrive et avvik skal få hjelp til dette ved behov.

Rutinen gjelder alle områder ved Aksis AS.

Kopi av avvik og avviksbehandling blir liggende i SharePoint. Det utarbeides statistikk som AMU, ledelse og styret skal bli gjort kjent med.