Avklaring

Avklaring skal kartlegge og vurdere arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid.

Formål

Avklaring skal kartlegge og vurdere arbeidstakers arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid.

Innhold

Avklaringen er individuelt tilpasset og inneholder personlig veiledning knyttet til tiltaksdeltakerens muligheter på arbeidsmarkedet. Utprøving av arbeidsevne kan også inngå i kartleggingen når dette anses nødvendig og hensiktsmessig. Aksis tilbyr individuell oppfølging, og vi tilby bl.a. aktiviteter som undervisning, interessetester, karriereveiledning, arbeidspraksis, fysisk aktivitet, m.m.

Hvem er tiltaket for?

Avklaring kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn det NAV kan tilby.

Varighet

Varigheten av avklaringen tilpasses arbeidstakers individuelle behov. Avklaring kan vare i inntil fire uker med mulighet for forlengelse i inntil åtte uker.

Trine B. Arnesen

Teamleder Avklaring 

977 98 534

trine-b.arnesen@aksis.no

Les mer om våre andre arbeidsmarkedstiltak

Oppfølgning >

Varig tilrettelagt arbeid >

Arbeidsforberedende trening >