Arbeidsforberedende trening (AFT)

Med tett oppfølging av veileder fra Aksis skal arbeidsforberedende trening bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

Formål

Med tett oppfølging av veileder fra Akis skal arbeidsforberedende trening bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid.

Innhold

Arbeidsforberedende trening kan inneholde:
• avklaring og kartlegging av ressurser, karrièreveiledning
• utprøving av arbeidsevne og arbeidstrening i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø
• tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
• bistand til å finne passende arbeidspraksis i ordinære virksomheter med sikte på ansettelse i ordinært arbeidsliv
• tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv
• Aksis utarbeider en arbeidsplan for den enkelte deltaker

Hvem er tiltaket for?

Arbeidsforberedende trening kan tilbys personer med sammensatte bistandsbehov som har fått sin arbeidsevne nedsatt og som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger.

Varighet

Tiltaket kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Tiltaksdeltakere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få forlenget varigheten med ytterligere ett år.

Lise Beate Mikalsen

Teamleder AFT

 

950 55 895

lise.beate.mikalsen@aksis.no

Les mer om våre andre arbeidsmarkedstiltak

Avklaring >

Oppfølgning >

Varig tilrettelagt arbeid >