På vei til jobb!

Aksis bidrar til å få folk i arbeid. Vi tilbyr skreddersydde tjenester til jobbsøkere og arbeidsgivere ved å  fokusere på hvilke muligheter som finnes. Hos Aksis står arbeid og troen på enkeltmennesket helt sentralt.

2 uker siden

Aksis

Arbeid & InkluderingDirektør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering mener at arbeidsrettede tiltak er spesielt viktig i disse dager:

- I den særlige situasjon vi nå befinner oss i har de arbeidsrettede tiltak en viktig samfunnsmessig funksjon for å aktivisere, forberede og kvalifisere arbeidssøkere med ulike utfordringer til en framtidig arbeidssituasjon. Signalene fra myndighetene har vært klare: «Innenfor tydelige smittevernsbegrensninger, gjør det dere kan for å gi folk et godt tilbud.»
En av dagene får vi vite om smitteverntiltakene regjeringen har iverksatt vil bli oppretthold.

Vi oppfordrer regjeringen til følgende:

- At antall tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne opprettholdes minst på dagens nivå og at rammene fylles.
- For arbeidssøkeren bør tiltaksplass opprettholdes selv om den går over makstid. Ved å forlenge tiltakslengden, kan trykket på Nav bli mindre og det vil bidra til at arbeidssøkerne opprettholder motivasjonen i en vanskelig situasjon.
- Det er mulig å jobbe med formidling, for noen bransjer/arbeidsgivere har behov for arbeidskraft. Om man av smittevernhensyn ønsker en fortsatt restriktiv linje, ber vi om dialog med arbeidsmarkedsmyndighetene om hvordan vi innretter den delen av arbeidet.
- Arbeid & Inkludering ber om at en ny kommende instruks viderefører de rammebetingelsene som er gitt i dagens instruks, men gir et noe mer nyansert mulighetsrom for hvordan virksomhetene kan gi sine VTA-ansatte et trygt og godt arbeid/aktivitetstilbud ut fra de individuelle behov den enkelte VTA-ansatte har.

Sist, men ikke minst, har vi sagt at vi skal hjelpe Nav så godt som mulig for at flere skal komme i jobb. Denne krisen vil skape flere arbeidsledige. Vi har kompetanse og mulighet til å bidra.

I mellomtiden vil jeg takke for den jobben som hver enkelt i bransjen gjør over hele landet for å holde hjulene i gang og skape motivasjon og fremtidstro. Det er viktigere enn noen gang!
... Les merSe mindre

3 uker siden

Aksis

Aksis følger helsemyndighetenes råd i forbindelse med Covid-19 utbruddet. Av den grunn har vi redusert drift. Enkelte arbeidsoppgaver videreføres, blant annet samfunnskritiske oppgaver.
Jobbfrukt er stoppet inntil videre.
Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål.
Telefon 995 56 260
e-post: post@aksis.no
... Les merSe mindre