Kurs

Aksis er en kvalitetsleverandør og produsent innen kurs og kompetansevirksomhet. Vi leverer tjenester til både organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner.

Frog Online Identity

Frog Online Identity er et verktøy, en metode og strukturert fremgangsmåte for å lykkes med å assistere unge mennesker i deres innstas for selvutvikling og vekst. Den metodiske treningen er utviklet gjennom mange år, og baserer seg på neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteorier fra filmfag, leadership og co-active coaching.
Vi har to erfarne coacher som kan vise til gode resultater. Aksis er målrettet i sitt arbeid. Vi skal bidra til positive endringer der mål om arbeid er sentralt.
Kursets varighet er 7 uker.

Laste ned brosjyre

Mat, Mosjon og Mestring

Mat, Mosjon og Mestring er et verktøy, en metode og en fremgangsmåte for å bedre livskvaliteten. Målet er å gi energi til den enkelte for å mestre en hektisk hverdag. Helse, trening og kosthold er sentrale temaer. Kurset har lite teori og baserer seg på personlig veiledning i trening, livsstil og kosthold.
Kursets varighet er 3 dager pr. uke i 4 uker. Hver samling varer ca. 2 timer. Neste kurs starter 7. november.

Laste ned brosjyre
Neste

For mer informasjon ta kontakt:


Linda Martinsen

Fagsjef

47 27 72 45