Er du på jakt etter jobb?

Til jobbsøker.


Er du motivert for en endring, og har kanskje vært uten jobb en periode. Du vet at arbeid og aktivitet gjør livet lettere, og du er motivert for å komme i arbeid. Vi kan hjelpe deg i gang!
Alt Aksis gjør bygger på en solid kompetanse. Vi har veldokumenterte resultater og er bindeleddet mellom deg som jobbsøker og næringslivet. Våre veiledere hjelper deg på veien videre mot en jobb.
Aksis leverer løsninger som fungerer i praksis, for hver og en. Vårt tilbud til deg består av; karriereveiledning, jobbklubb – CV, intervjutrening, kunnskap om mulig arbeid i ditt nærområde og diverse kurs som bl.a. slevledelseskurs.
Du kan søke deg inn på tiltaket via din saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor.

Vårt tilbud

  • Karriereveiledning
  • Jobbklubb – CV
  • Intervjutrening
  • Kunnskap om mulig arbeid i ditt nærområde
  • Diverse kurs

Søk ledig stiling via NAV

Se CV-mal