Om Aksis

Informasjon om Aksis


Aksis startet virksomheten i 1979, og vår oppgave er å få folk i arbeid gjennom troen på å skape endring. Vår rolle er å fokusere på hvilke muligheter som finnes.
Det gjør vi gjennom å tilby bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis, varig tilrettelagte arbeidsplasser og kursvirksomhet. Aksis er godkjent som arbeidsmarkedstiltak- og lærlingbedrift.
Aksis tilrettelegger for at alle skal kunne være mest mulig selvstendige, gjennom å få utnyttet sin tilgjengelige arbeidskapasitet og deltakelse i samfunnets verdiskapning.
Alt Aksis gjør bygger på solid kompetanse. Vi har dyktige ansatte og veldokumenterte resultater og prosesser å vise til.
Vi bidrar i samfunnet ved å rette oppmerksomhet og innsats på muligheter. Aksis leverer løsninger som fungerer i praksis, for hver og en. Last ned årsmelding for 2017

Fakta

  • En arbeidsmarkedstiltak- og lærlingbedrift som kvalifiserer og utprøver i daglige reelle arbeidsoppgaver
  • Leverandør av arbeidsrettet rehabilitering til NAV
  • Omsetter for ca. 50 mill.
  • Lokalisert i Alta, Øksfjord, Hasvik, Tana og Lakselv.
  • Medlem av NHO Service, Arbeid & Inkludering og Næringsforeninger der vi er representert.
  • Aksjeselskap. Selskapet har offentlige eiere.